Podejście projektowe w środowisku produkcyjnym – od czego zacząć?

Podejście projektowe już od wielu lat jest częścią strategii dużych przedsiębiorstw i międzynarodowych korporacji. Zakłada ono rozbicie strategii firmy na mniejsze cele taktyczne, które mogą zostać zrealizowane w formie projektu zwykle na przestrzeni od jednego do trzech lat.

A co, jeśli jesteś częścią małego lub średniego przedsiębiorstwa, które jest na początku procesu zarządzania przez projekty i nie za bardzo wiesz od czego zacząć? Kilka przydatnych wskazówek przedstawiam poniżej.

Po pierwsze: Gratuluję decyzji! Zarządzanie projektami pozwoli Twojej organizacji na osiągnięcie założonych celów w sposób bardziej wydajny i efektywny. Ponadto, stworzenie grupy projektowej ze specjalistów w określonej dziedzinie, umożliwi także przeprowadzenie analizy ryzyka i w rezultacie uniknięcie kosztownych pomyłek w procesie realizacji przedsięwzięcia.

W jaki sposób zdefiniować portfolio projektów na dany rok?

W oparciu o definicję podejścia projektowego wiemy, iż działania taktyczne powinny wynikać ze strategii czyli aktualnego kierunku działania firmy. Zatem, jeśli w aktualnej strategii zakładamy ograniczenie wpływu produkcji na środowisko np. poprzez ograniczenie ilości odpadów lub energooszczędność – to właśnie taki projekt/lub projekty powinny znaleźć się w naszym portfolio.

Czy projekty mogą być także zdefiniowane w wyniku zmiany wymagań prawnych/branżowych lub pojawienia się nowych wymagań klienta?

Oczywiście, że tak. Tutaj doskonałym przykładem jest np. wdrożenie systemu zarządzania jakością w oparciu o wymagania normy ISO 9001; lub eliminacja elementów opakowania wyrobu gotowego, wykonanych z tworzywa sztucznego, na prośbę klienta. W obu przypadkach przedsięwzięcie będzie realizowane w oparciu o określone cele, osadzone w czasie (mające swój początek i koniec), charakteryzujące się złożonością (wynikającą z szeregu powiązanych ze sobą działań) i niepowtarzalnością.

A co z projektami usprawniającymi procesy produkcyjne?

Te również możemy włączyć do naczego portfolio. Jest to grupa projektów, które nie zawsze wynikają ze strategii firmy. Są one częściej rezultatem pojawiających się cyklicznie problemów, reklamacji klienta, rosnących kosztów produkcji lub wydłużeniem czasu realizacji zamówień.

Jak zatem sprawować nadzór nad wszystkimi grupami projektów?

Najprostszym rozwiązaniem jest zestawienie kluczowych informacji o każdym projekcie (takich jak: cel, horyzont czasowy, zasoby, status realizacji w ujęciu czasowym i kosztowym) w jednym miejscu – może to być dedykowany w tym celu program lub plik Excel. Rekomendowany jest także cykliczny przegląd projektów na różnych poziomach organizacji w cyklach miesięcznych, kwartalnych i rocznych. W taki sposób będziemy w sposób efektywny zarządzać naszym portfolio projektów oraz szybko wprowadzać zmiany w odpowiedzi na zmieniające się wymagania klienta, rynku lub sytuację makroekonomiczną.

 

Jak wygląda zarządzanie projektami w Twojej firmie? Z jakimi wyzwaniami najczęściej się spotykasz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *